Umowy serwisowe pozwalają naszym Klientom na pewne, wygodne i szybkie korzystanie z usług wykwalifikowanych pracowników firmy Hardisc.pl. Gdy tylko pojawi się jakiś problem, zostaje on natychmiast rozwiązany, a sprawa w jak najkrótszym czasie wyjaśniona. Umowy serwisowe realizowane są na zasadach outsourcingu, czyli przekazaniu nam obsługi informatycznej firmy.
Uszkodzenie sprzętu komputerowego, lub utrata danych związanych z działalnością firmy stanowi zapaść informacyjną, która w konsekwencji doprowadzić może do poważnych kłopotów, nie wykluczając bankructwa, dlatego polecamy podpisanie z nami umowy serwisowej, która gwarantuje sprawne działanie komputerów w Państwa firmie, a w przypadku awarii niezwłoczne jej usunięcie i szybką interwencję naszych fachowców.

Umowa stałego serwisowania obejmuje:
bezpłatna robociznę przy naprawie sprzętu w okresie obowiązywania umowy (użytkownik ponosi jedynie koszty części i materiałów zużytych podczas naprawy oraz koszty dojazdu)
konserwację i przegląd sprzętu – raz na kwartał (konserwacja obejmuje: czyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne, sprawdzenie podłączeń, kontrolę ustawień BIOSu i systemu operacyjnego, kontrolę antywirusową, archiwizację i porządkowanie danych na dysku twardym)
ew. możliwość wypożyczenie sprzętu zastępczego w celu zapewnienia ciągłości pracy na okres naprawy
administrację, konfigurację i rozbudowę sprzętu, pod kątem wymagań stawianych przez pracujące na nim aplikacje
utrzymanie i zarządzanie oprogramowaniem
instalację, konfigurację, testy, archiwizację plików konfiguracyjnych, dokumentację systemu
zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów, aplikacji i danych
utrzymanie i zarządzanie zasobami użytkowników: konta, profile sprzętowe i programowe
konsultacje i prace projektowe związane ze zmianami i rozbudową systemu oraz eliminację słabych punktów

KONKRETNE KORZYŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW
Obniżenie kosztów dzięki temu, że nie ponoszą Państwo kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, kosztów ubezpieczeń oraz szkoleń pracowników
Oszczędność czasu, gdyż kadra zarządzająca możę skupić się na najważniejszych działaniach firmy związanych bezpośrednio z jej działalnością
Zwiększenie efektywności pracy – użytkownicy końcowy IT mają możliwość skorzystania z szybkich konsultacji z pracownikami naszej firmy, pomocy technicznej oraz szkolenia
Stabilność, ponieważ opieka nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi firmy nie jest uzależniona od chorób i urlopów personelu
Elastyczność na zmiany dzięki temu, że nasza firma dostosuje natężenie pracy i obsługi do rzeczywistych Państwa potrzeb
Pewność prawidłowego działania IT wynikająca ze współpracy z partnerem, dla którego priorytetem jest sukces Klienta

Wybór jednego z proponowanych przez nas pakietów opieki serwisowej oznacza dla Państwa koniec zmartwień z utrzymaniem własnego systemu komputerowego, co pozwala skoncentrować się na właściwej działalności Państwa firmy. Takie podejście do problemu informatyzacji zwane outsourcingiem informatycznym radykalnie obniża bezpośrednie i pośrednie koszty utrzymania systemu!
Zatrudnianie na stałe pracowników nadzorujących komputery w firmie staje się zbyteczne. Zamiast tego do Państwa dyspozycji będzie wyspecjalizowany zespół doświadczonych informatyków, mających dostęp do najnowszego wsparcia technicznego, dysponujących zapleczem technicznym, konsultujących swoje poczynania bezpośrednio z dostawcami i producentami sprzętu komputerowego przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów.

Co gwarantujemy?
szybkość działania – po zgłoszeniu usterki nasz pracownik może przyjechać do Państwa w krótkim czasie określonym umową.
Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych naszych Klientów (dbanie o zawartość dysków twardych, strzeżenie haseł dostępu, itp.)
W ramach usługi opieki serwisowej opiekujący się Państwa firma pracownik udziela dodatkowo wszelkich porad telefonicznie. Korzystanie z gorącej linii ma istotne znaczenie w przypadku wystąpienia drobnych problemów technicznych, dotyczących samego użytkowania komputerów lub ich oprogramowania

Zmiana sposobu obsługi IT w firmie, to często trudna decyzja i jej podjęcie nie jest łatwe. Serdecznie zapraszamy do rozmowy i nawiązania współpracy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.